ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Οικοδομικές κατασκευές
  • Πέτρινες κατασκευές
  • Ελαιοχρωματισμοί
  • Πλακάκια
  • Επενδύσεις πέτρας
  • Μονώσεις
  • Στέγες

σε Χρυσύπολη, Καβάλα & Θάσο.